Godkjenning og rammeavtaleGodkjenning og rammeavtale

Vi har 6 plasser godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§4-46.ledd/4-12 fordelt på 3 avdelinger – avd. Åros 1 plass, avd. Frogn 3 plasser og avd. Mjøndalen 2 plasser.

Vi har rammeavtale med Bufdir. på en plass i avdeling i Mjøndalen.