KompetanseVåre medarbeidere har høy faglig kompetanse, både gjennom utdanning og lang erfaring fra arbeid med barn og unge og/eller mennesker med bistandsbehov av ulik art. Vi innfrir selvfølgelig Bufetats bemanningskrav med minimum 50% medarbeidere med barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse på hver avdeling.

Barnet/ungdommen vil før innflytting få tildelt en primærkontakt med relevant 3-årig høgskoleutdanning.  Barna/ungdommen ivaretas av miljøterapeutisk personell med bred erfaring i møte medmennesker med ulike omsorg og tjenestebehov. Fagansvarlig har det overordnede ansvaret for det faglige tilbudet, og vil sammen med avdelingsleder og primærkontakt være ansvarlig for utformingen av den enkeltes handlingsplan.

For best mulig å kunne imøtekomme det enkelte barn/ungdoms individuelle behov har vi valgt å organisere våre tjenester slik at våre medarbeidere i all hovedsak jobber medleverturnus. For de som bor hos oss innebærer dette at det er betraktelig færre personellskifter i løpet av en periode og gir større fleksibilitet til å gjennomføre ulike aktiviteter. FaFo sin forskning fra Bergen kommune (Moland, Bråthen, 2012. ”Langturnus og helse stillinger i Bergen kommune. Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke.”) bekrefter våre positive erfaringer med denne arbeidstidsordningen.