Kvalitet og kontroll

Det er et overordnet mål at våre beboere, oppdragsgivere, pårørende, naboer, spesialist-helsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss. God virksomhetsstyring innebærer at tillit oppnås, og at vi møter myndighetenes krav og forventinger gitt i lov og forskrift. Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

  • Måling og ansvarliggjøring
  • Åpenhet og integritet
  • Uavhengig kontroll gjennom ekstern revisjon og tilsyn.

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001:2015 kvalitet og 14001:2015 miljø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.

https://levafro.no/wp-content/uploads/2019/01/kiwa-na_9001-500x394.jpg

For å sikre kvalitet, utvikling og faglig kontinuitet, i samsvar med det enkelte barns/ungdoms behov og oppdragsgiver bestilling, systematiseres alt faglig arbeid etter definerte prosedyrer og rutiner i vårt kvalitetssystem.