Permalink to: Kvalitet og kontroll

Kvalitet og kontroll

Posted on

Det er et overordnet mål at våre beboere, oppdragsgivere, pårørende, naboer, spesialist-helsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss. God virksomhetsstyring innebærer at tillit oppnås, og at vi møter myndighetenes krav og forventinger gitt i lov og forskrift. Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper: Måling og ansvarliggjøring Åpenhet og integritet Uavhengig kontroll Read More ...

Permalink to: Visjon og verdier

Visjon og verdier

Posted on

Omsorgspartner Ungs visjon, verdier og faglige ståsted er forankret i ett humanistisk menneskesyn. V legger til grunn at mennesket er født positivt og rasjonelt, at mennesket har en fri vilje, mennesket må få være autonomt og det er i stand til å ta ansvar for egne handlinger. Mennesket er født med behov for å være Read More ...