Permalink to: Kvalitet og kontroll

Kvalitet og kontroll

Posted on

Alle som bor hos oss skal få forsvarlig omsorg. Ungdommene skal bli behandlet hensynsfullt, med respekt for sin integritet, de skal bli hørt og være deltakere i sine egne liv og deres rettsikkerhet skal ivaretas. Ungdommene skal oppleve tydelige rammer som sikrer trygghet og stabilitet, god og stabil voksenkontakt, brukermedvirkning og involvering i sitt daglige Read More ...

Permalink to: Vår visjon

Vår visjon

Posted on

«Vi utgjør en forskjell på veien til et godt liv» Vår visjon og våre verdier er forankret i ett humanistisk menneskesyn. Vi legger til grunn at mennesket er født positivt og rasjonelt, har fri vilje, er selvbestemmende og i stand til å ta ansvar for egne handlinger. Mennesket er født med behov for å være Read More ...