Godkjenning og rammeavtale

Godkjenning

Omsorgspartner Ung har 5 plasser godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§3-2 og 5-1.

Rammeavtale

Korvaldveien, Mjøndalen er godkjent for 2 plasser, og har rammeavtale med Bufetat på den ene plassene.