Godkjenning og rammeavtale

Godkjenning

Omsorgspartner Ung har 6 plasser godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§4-4 6.ledd/4-12.

Rammeavtale

Korvaldveien, Mjøndalen er godkjent for 2 plasser, og har rammeavtale med Bufetat på den ene plassene.