Kompetanse og turnus

Vi innfrir Bufetats bemanningskrav vedrørende barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse på hver avdeling. Flere av våre medarbeider har videreutdanning innen kognitiv terapi, aktivitetslære, pedagogikk og/eller psykiatri. Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse, både gjennom utdanning, samt at de fleste har lang erfaring fra arbeid med barn og unge og/eller mennesker med bistandsbehov av ulik art.

Vår primærturnus er medlever. Vår erfaring er at det er den turnusformen som skaper best forutsetningen for å etablere gode relasjoner, skape trygge og forutsigbare dager og å følge opp den enkelte ungdom. Medleverturnus innebærer færre personalskifter i løpet av døgnet og gir større fleksibilitet til å følge opp den enkelte gjennom dagens ulike aktiviteter og gjøremål.

FaFo sin forskning fra Bergen kommune (Moland, Bråthen, 2012. ”Langturnus og helse stillinger i Bergen kommune. Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke.”) bekrefter våre positive erfaringer med denne arbeidstidsordningen.