Vikersund

Flatliveien ligger i Modum kommune. Kommune har tre tettsteder; Vikersund, Åmot og Geithus. Eiendommen ligger ca 2 mil nord for Vikersund og det tar ca 20 min med buss/bil. Det er bussholdeplass rett ved eiendommen. Det er ca 6 km nordover til Krødsherad.

Det er flere bygninger på eiendommen. To av bygningen er tilrettelagt som boenheter. Ved fullt belegg er ungdommene og medarbeiderne fordelt på de to husene (heretter kalt Hovedhuset og Tømmerhuset). Til sammen er stedet godkjent for 3 plasser etter Lov om bvtj.§3-2 og §5-1. 

I hovedhuset er soverommene, samt TV-stuen i 2.etg. I 1.etg er det kjøkken, stue, badene og vaskerom. I Tømmerhuset er stue/kjøkken i ett, men med god plass. Samt at det er 2 soverom og to bad. Alt på ett plan.

Lokaler som er egnet til fritidsaktiviteter

Det tilrettelegges for at man kan bedrive mekking, trearbeid, musikkproduksjon, ulike former for håndverk ol. i Flatliveien da vi har areal til dette. Vi har også mulighet til å etablere enkelt dyrehold. Utover dette er tomten veldig stor, så det er god plass til å drive ballspill, trampoline ol på eiendommen.

Lokaler som er egnet til samvær med familien

Det er god plass i Flatliveien. Det betyr at det er gode muligheter til å tilrettelegge for besøk av familie og venner.

Egnede uteareal

Boligen ligger skjermet til i landlige omgivelser. Det er kort vei til buss. Tomten er stor, og det er god plass til å bedrive ulike uteaktiviteter. Tomten er flat og lett å bruke for alle. Det er kort vei til fiskevann, skiløyper og fine turstier.

Skoler i nærheten er:

  • Sysle skole 1-7 kl., 12 km
  • Vikersund skole 1-7 kl. 20 km
  • Nordre Modum u.skole, 18 km
  • Søndre Modum u.skole 26 km
  • Buskerud vgs, avd Rosthaug vgs, 26,7 km, www.buskerud.vgs.no
  • Eiker vgs, 40 km, www.eiker.vgs.no
  • Ung Invest AIB avd Midtfylke, www.aib.bfk.no

For mer informasjon om skolene i Modum kommune, se https://www.modum.kommune.no/alle-skolene-i-modum.484222.no.html