Eierne

Omsorgpartner Ung eies av 3 vernepleiere, 1 bonde og 1 økonom, alle bosatt i Røyken og Asker.

Drivkraften til å etablere Omsorgspartner Ung var å skape ett tilbud til barn og ungdom der det er den enkeltes ressurser og utfordringer som skal sette premissene for innholdet i tjenesten. En målsetting og ett ønske er å tilpasse tilbudet til den enkelte og å bidra til at ungdommen får bygget opp tro på egen mestring gjennom bruk av sine ferdigheter og ressurser.

Det er eiernes klar målsetting at Omsorgspartner Ung skal drives faglig, etisk og økonomisk forsvarlig for å sikre stabil og forutstigbar drift. Tilsyn og revisjoner bidrar til å sikre god kvalitet og faglig utvikling. Bruk av lokale varer og tjenester prioriteres når det er mulig.