Vår visjon

«Vi utgjør en forskjell på veien til et godt liv»

Vår visjon og våre verdier er forankret i ett humanistisk menneskesyn. Vi legger til grunn at mennesket er født positivt og rasjonelt, har fri vilje, er selvbestemmende og i stand til å ta ansvar for egne handlinger. Mennesket er født med behov for å være i aktivitet/få utforske, mestre og å få kjærlighet og varme.

Hos oss skal ungdom få mulighet til å starte på sin reise på å skape seg «Ett godt liv». Vi skal bistå de til å erfare mestring og tro på egne evner, ressurser og kraft slik at de får mulighet til å bygge sitt eget grunnlag for å få ett godt ungdomsliv og ett godt voksenliv.

Hva som er ett godt liv for den enkelte kan være forskjellig. Men vi tror det inneholder noen felles ingredienser som:

  • tro på egne ressurser
  • tro på egen mestring
  • tro på eget menneskeverd
  • positive aktiviteter i hverdagen
  • ett godt og avklart forhold til sin familie og sin historie,
  • gode venner
  • en hverdag preget av trygghet, stabilitet og forutsigbarhet

Vi tror dette bidrar til å skape «Ett godt liv»